Горивни помпи

Електрическата горивна помпа е една от най-важните части в гориво-подаващата система на двигателя. Навлизането на мръсотия от резервоара в тръбите, които засмукват и подават горивото е най-често срещаната повреда при нея. В повечето случаи простата подмяна на дефектиралата горивна помпа с нова без основно почистване на резервоара е недостатъчна, тъй като след известно време ще бъде получена същата повреда. Също задължително правило е да се подменят предпазителите на помпата, когато се извършва нейната смяна, тъй като в противен случай новата част ще бъде поставена вече в една подложена на повишено напрежение система.

Правилният избор на помпата, която ще замени повредената също е много важен. Основно четири нива на налягане се използват в бензиновите помпи. Леките автомобили с карбуратор се захранват от помпи с много ниско налягане, които работят на около 20-40 kPa. Моноинжекционните системи работят с електрически помпи, в които горивото се подава с около 100-150 kPa. Системите, които са пълна инжекция, имат електрически горивни помпи, които работят на около 300-350 kPa. По-старите механични инжекционни системи изискват високо налягане към редовата помпа и е необходимо горивото да се подава с около 500-600 kPa. Обикновено дизеловите двигатели използват електрически помпи с ниско налягане, тъй като в тези системи помпата има задачата само да подаде горивото от резервара към гориво нагнетателната помпа.

Извършването на каква да е работа в горивоподаващата система на автомобила трябва да се осъществява само от квалифицирано лице, в съответствие с всички правила за безопасна работа и опазване на околната среда. Най-важните положения са:

  • Преди да започнете каква да е работа се уверете, че към веригата на помпата не се подава напрежение, като разкачите кабелите на акумулатора;
  • Задължително да се спазват указанията за поляритет, за да се предотврати повреждането на помпата;
  • Винаги трябва да се осъществява почистване на резервара и маркучите, по които тече горивото - мръсотията е основния причинител на повреда за горивната помпа;
  • Всяка подмяна на помпата трябва да е съпроводена с подмяна на стария филтър, в случай на предевяване на иск за рекламация, старата горивна помпа трябва да се представи със закупения при подмяната нов филтър;
  • Външните горивни помпи винаги трябва да се монтират под нивото на резервоара - горивото трябва да навлиза в помпата под силата на собствената си тежест, в противен случай помпата прегрява;
  • При монтаж на потопяеми горивни помпи непременно системата на края трябва да се обезвъздуши; това на практика става като помпата се включва за момент, докато горивото не потече от маркуча за обратна нафта - в този момент помпата се спира, а системата затваря в стандартното си положение;
  • След завършване на монтажа задължително се извършва оглед за протечки; добра практика е преди да се пристъпи към демонтаж предварително да се поставят маркери на капаците, показващи нормалното им положение, така след сглобяването на системата с помоща на тези маркери, тя може да се върне в стандартното си положение;

Електронните системи на впръскване изискват подмяната на дефектиралата помпа да се извърши с друга, еднаква с оригиналната: трябва да бъде същия тип помпа, електродвигател, размер и дизайн на работното колело. Много често на пазара за авточасти се предлагат горивни помпи, които съществено се различават от оригинално монтираните, което създава проблем. Дизайна и модела на всяка една от електрическите горивни помпи на Airtex отговаря напълно на оригинално вградените помпи.