Съвети при покупка на дизелов автомобил

Обща информация

Дизеловото гориво и бензина се получават при ректификация на суров петрол. Процесът най-общо представлява поетапно загряване на петрола като при всеки етап се отделят различните горива под формата на газове. Нещо като ракиджийски казан, само че малко по-сложно. При първия етап на загряване се отделят леките горива-бензин, лигроин, керосин. На вторият етап вече при по-висока температура се отделя дизеловото гориво, което е по-тежко от предните. Накрая остава тежкото мазутно гориво и битумите /асфалти/. Качествата на бензина се характеризират с т. нар.  октаново число, а при дизела е налице друга характеристика-цетаново число. На практика двете характеристики са взаимно противоположни като смисъл. Принципът на действие на бензиновият двигател се основава на предварително образуване на гориво-въздушна смес, която се подава готова в цилиндъра, компресира се и се запалва с помощта на искра. Колкото по-рано се запали горивната смес преди буталото да е достигнало горна мъртва точка /крайното положение на максимално сгъстяване/, толкова е по-зле за мощноста на двигателя. Няма да обяснявам защо, че няма да ми стигне мястото на сървъра. В този смисъл октановото число показва способността на горивото да задържи запалването си до подаване на искра от електрическата свещ. При по-нискооктаново гориво има детонации на някои въглеводороди от състава му още при процеса на сгъстяване на горивната смес преди подаването на искра за запалване. Колкото е по-високооктаново горивото, толкова процеса на задържане на предварителното възпламеняване е по-дълъг. Това не означава, обаче че трябва да наливаме само 100 октанов бензин и да очакваме чудеса от двигателя. Всеки двигател си е проектиран да работи с точно определено октаново число-взависимост от степента си на сгъстяване и центроваката на запалването. Използването на различни октанови числа бензин от предписаните от завода производител води до лоша работа на мотора, загряване, димност, голям разход на гориво и др.

Цетановото число характеризира способността на горивото да се самовъзпламенява. Максималното цетаново число е 50. Всяко по-ниско число е на по-трудно възпламеняващо се гориво. Тук важи напълно казаното вече за предписаните от завода производител цетанови числа на горивото за конкретен двигател. Автодизелите използват гориво с цетаново число около 35.

Като цяло дизеловото гориво е по-некачествено от бензина. Следователно и теоретично неговата цена трябва да е по-ниска. Само че обратно на логиката виждаме, че не е така на практика.

Дизелът е по-съвършен от бензиновият двигател, благодарение на принципа си на действие. Докато при бензина се регулира количеството на гориво-въздушната смес, която се подава в цилиндъра /количествено регулиране/, то при дизела се регулира само количеството на горивото, което се впръсква в цилиндъра /качествено регулиране/. Количеството на въздуха е постоянна величина при всяко положение на педала на газта. Дизелът няма запалителни свещи, горенето започва от температурата на адиабатно свития въздух в цилиндъра /това е вероятностен процес/. Ето защо степента му на сгъстяване е 2-3 пъти по-голяма. Ако новият бензинов мотор има 14 бара компресия /много неправилно се изразих, но ако използвам инстинските термини, много от вас няма да ме разберат/, то новият дизел е с 34-36 бара. За добър дизел на старо се смята такъв с компресия 30 и повече бара. КПД на дизела е по-голям от този на бензина с около 20% за автодвигателите и до 40-50% при големите корабни нискооборотни хибридни мазутно-дизелови двигатели. От тук следва и пословичната икономичност на дизела. Вярно е, че като двигател дизела е температурно и якостно по-натоварен, но това не е от значение напрактика. Трябва да се отбележи, че дизелът е нискооборотен мотор. Максимума на въртящият му момент е при около 2000-2500 оборота в минута. Това гарантира и по-голямата дълговечност на двигателя в сравнение с бензина /по-бавно движение на буталото и по-малко на брой цикли за едно и също изминато от автомобила разстояние, водят до по-малко износване/. Чувал съм за автодизели с по 500-700 000 хиляди километра без основен ремонт. Специално моя 1600 кубиков дизел на Форд приближава 300 000 километра и е в цветущо здраве.

 

Съвети при покупката на дизелов автомобил:

1. Дизел се купува през зимата. Ако при -10 градуса и студен двигател се опита стартиране-всичко става ясно за конкретният автомобил. Добрият двигател ще запали само с един подгрев от накалните свещи /едно изгасяне на лампата за накала на арматурното табло/. При това без да се мъчи и хърка продължително време. Добрият дизел пали като бензинов мотор.

2. При току що стартиран студен двигател извадете щеката за маслото-от тръбичката не трябва да духа въздух или да излизат изгорели газове. Ако се появят маслени пръски-двигателят е издухан. Добрият дизел няма картерно налягане-не духа през тръбичката за щеката.

3. Развийте тапата за наливане на масло в двигателя при работещ горещ двигател. Излизането на изгорели газове и пръски масло от там е признак за недобър двигател.

4. Слушайте работата на двигателя. Добрият дизел работи стегнато, равномерно, без да мени обороти и без странични шумове-хъркане, стържене, виене, периодично скърцане, чаткане и др. Работата на добрият дизел може да се оприличи с музика-не трябва да дразни ухото.

5. Погледнете изгорелите газове излизащи от ауспуха-те са най-добрият тестер за годността на двигателя. Добрият дизел има труднозабележими газове-безцветни. Белият пушек е признак за вода в цилиндрите-дали ще е спукан блок, глава или издухана гарнитура е отделен въпрос. Сивият пушек с тежък маслен мирис е на изгоряло масло-това е признак за износен двигател. Дайте газ и задръжте на около 2000 оборота. Нормално е колата в началото да припуши черен дим. Това е особено характерно за дизелите на Форд, защото са с щифтови дюзи и вихрови камери за смесообразуване. Проблем е ако след 2-3 секунди от установяване на оборотите на 2000 черният пушек не се изчисти, а продължи да излиза от ауспуха. Това е гаранция за лошо изгаряне на нафтата. Проблемът е или избягала центровка, коксувал разпръсквач /т. нар. "пикаеща дюза"/, омекнали пружини на дюзите, но може и да се корени и в горивната помпа, което е твърде лош вариант. Специално френските дизели не припушват дори при рязко подаване на газ, поради радиално-лъчевите си дюзи и по-финото смесообразуване от директното впръскване.

6. Вземете лист хартия /примерно парче вестник или лист от тетрадка/. При запален двигател поставете листа върху отвора на ауспуха, така че изгорелите газове да го огъват при излизането си. Накарайте някой да подаде рязко газ и да пусне веднага педала. Листът първоначално ще се огъне под напора на газовете. Ако след отпускане на газта и при падането на оборотите на двигателя листа се засмуче от ауспуха имате гарантирано неплътни изпускателни клапани.

7. Отворете казанчето за антифриз при работещ двигател. Накарайте някой да подаде газ и да задържи около 2500 оборота. Ако от охладителната течност в казанчето започнат да излизат мехурчета с газ-имате издухана гарнитура.

8. При работещ двигател огледайте ремъчните шайби. Не трябва да имат радиално и аксиално биене при въртене. Това се забелязва сравнително лесно.

9. Изкарайте маслената щека и огледайте цвета на маслото. Дори и 20 километра след смяната маслото на дизела е катранено черно на цвят. Наличието на бяла емулсия е гаранция за вода в маслото. Всякакъв друг цвят масло освен черно е съмнителен фактор за наличие на присадка.

10. Вземете парченце стъкло и вълнено парцалче. Поставете върху стъкълцето капка масло от щеката и разтриите с парцалчето. Ако стъклото се надере-имате присадка в маслото.

11. Запалете двигателя и го оставете на празен ход. Просто следете вибрациите. Скачащият или тресящият дизел е неизправен. Тресенето може да се дължи на ниски регулирани обороти, но това е малко вероятна причина. Версията, че дизелът тресе и вибрира по принцип е мит. Може да е било така с прототипа на Рудолф Дизел, но не и със съвременен двигател. Моторът трябва да има спокоен, равномерен ход. Почти като бензинов агрегат. Завишената в сравнение с бензина вибрация идва от по-твърдата работа, на която принципно е основан този двигател.

12. Качете на канал колата и огледайте картера на двигателя за удари. Проверете за течове на масло при работещ двигател. Знайте, че най-трудно се отстранява теч между скоростната кутия и двигателя-смяната на виновната семеринга е доста трудоемка и изисква демонтаж на кутията.

13. Оставете колата на наклон за изкачване. Опитайте се да тръгнете без да подавате газ. Добрият дизел потегля по баир и се движи без нужда от допълнително натискане на газта на първа предавка с минимум двама човека вътре. Ако двигателят загася при това изпитание значи не струва. За сведение моя Форд катери без газ доста стръмни баири по черен път.

14. Изпробвайте колата на рязко ускорение. Дизелът трябва да изтегля равномерно с подчертана тяга при ниски обороти. Следете за поява на вибрации при ускорението. Ако установите такива причинени от мотора, не купувайте колата. Има проблем с горивната апаратура или по някаква причина се е изместил резонансния толеранс на двигателя-имах такъв случай наскоро.

15. Едва след като преминете всички указани процедури можете да закарате колата за тест в дизел-сервиз
Тестването на двигателя в дизел-сервиз не е нито скъпа, нито трудоемка, нито опасна процедура. Диагностиката струва тук във Варна 15 лева. Предполагам, че и в София или в друг град няма да е по-скъпа. Тя включва замер на компресиятана мотора, тест на дюзите, тест на горивната помпа и тест на накалните свещи. Хората там са специалисти и ще ви кажат какво точно му има на мотора и заслужава ли си парите. От мен знайте само, че няма начин всички цилиндри на един двигател втора употреба да дадат еднаква компресия. Важното е всеки по отделно да даде стойност не по-малка от средната между максималната и минималната указани от завода производител. Това е така заради ред причини-неравномерност на охлаждането, нагар или неплътни клапани и др. Всеки производител дава граничните стойности при нов и при износен за основен ремонт двигател. За Форд и 1900 кубиковите френски дизели /Пежо 405, Рено 19 и Ситроен ZX и др. / тези стойности са около 34-36 максимум и 24-26 минимум. Ориентировъчно двигател с 30 бара и повече компресия е добър и си заслужава.

Ако изпълните всички описани от мен процедури вероятността да ви метне някой мошеник се снишава значително. Все пак гаранция няма. Единственият сигурен метод за диагностика е да се разглоби двигателя и да се дефектира покомпонетно чрез микрометрични измервания. Това обаче никой няма да ви позволи да направите. В цялата работа има и известна доза късмет. Но то при всичко от живота е така. Въпроса с присадките е доста болен. Те се откриват много трудно и почти невъзможно без лабораторен анализ. Има два вида присадки-които се натрупват по износените части и които повишават вискозитета на смазващото масло. Първите се откриват много трудно. Все пак методът със стъкълцето и вълнения парцал открива повечето, защото съдържат твърди абразивни частици. Вторият тип се откриват лесно при студено време. Те сгъстяват маслото и си личи като се извади щеката на студен двигател-маслото е гъсто като пчелен мед. Освен това двигателят с тази присадка се развърта трудно при палене. Дори и зимата добрият дизел с хубаво и чисто масло трябва да се развърта енергично и без трудност при палене.

Инж. Йовчев