Автомобилни ремъци

От появата си в началото на 70-те години ремъкът непрекъснато намира все по-голямо приложение за задвижване на разпределителния вал в автомобила заменяйки почти напълно традиционното задвижване с верига.

Между основните предимства на използването на ангренажен ремък са, че има висока ефективност, изгоден е като ценово решение, не изисква смазване и работи почти без звуков ефект.

През последните години двигателите стават все по-компактни. Същевременно броят на компонентите, които се задвижват от ремъка все повече нараства. Това развитие на технологиите увеличава изискванията към ремъка и поставя въпроса за неговата издържливост, надежност и гъвкавост. Той трябва да издържа на висока температура, тъй като топлината обикновено се концентрира около двигателя и не може да бъде лесно и бързо разсеяна. Автомобилните производители също непрекъснато поставят по-високи изисквания спрямо работния живот и надежността на продукта. За да се отговори на всички тези предизвикателства, производителят на ремъци трябва непрекъснато да търси нови разработки, да подобрява качеството на продукта и да създава нови изделия.

В продължение на много години основния материал за изработката на ремъци е бил полихлоропрен. По-голяма част от ремъците на Roulunds обаче се изработват от високо наситен нитрил. Този преход е наложен от развитието и последното поколение автомобилни двигатели. Тъй като ефективността на двигателите се увеличава те работят при по-високи обороти и по-високи температури. Това развитие изисква по-силни и по-устойчиви на висока температура ремъци. Високо наситения нитрил има значително по-добри качества в сравнение с полихлоропрена. Същевременно тази нова гумена смес е по-скъпа и по-трудна за обработка.

В съвременния двигател ремъкът, както и останалите подвижни компоненти са подложени на високо ниво на износване, температура и вибрации. Ако ангренажния ремък се скъса, когато двигателя работи, то това може да доведе до сериозна повреда за двигателя.

Обтяжните и паразитни ролки са подложени на същите натоварвания и условия както ремъците. Пукнатини в дълбочина от металната повърхност, повредени уплътнения или износени метални части могат да доведат до затваряне на лагера. Ролка, която не работи правилно причинява по-бързо износване или директно уврежда ремъка. Ако ролките не са монтирани правилно или не са затегнати достатъчно добре, зъбите на ремъка могат да прескочат, а резултатът ще е нанасена сериозна повреда на двигателя. Ето защо винаги е препоръчително да се сменя не само ремъкът, а всички компоненти на системата. Едновременната смяна на всички компоненти е най-добрия начин да се осигури безопасна работа.

 

Конструкция и дизайн

Основната функция на ангренажния ремък е да осигури точната синхронизация между разпределителния и коляновия вал. Като зъбно колело зъбите на ангренажния ремък лягат по профила на зъбния барабан. Разпределителния вал активира клапаните, докато буталата на двигателя посредством мотовилка задвижват коляновия вал. Тази схема осигурява синхронизирано задвижване, като разпределителния и коляновия вал имат пропорционална постоянна скорост на въртене.

Напоследък ангренажния ремък все по-често се използва и за задвижване на други компоненти като водна или инжекционна помпа.

Автомобилните ремъци се изработват от различни материали които придават здравина и гъвкавост на ремъка. Всеки материал и слой изпълняват важна роля за правилното функциониране на ремъка.

1) Гуменият компонент е опорния елемент на ремъка, който същевременно формира и профила му. Зъбите на ремъка могат да бъдат заоблени или трапецовидни. Влакната са ориентирани по посока на въртенето на ремъка, като по този начин се осигурява висока степен на надлъжна гъвкавост, като същевременно се поддържа висока напречна твърдост. Гуменият компонент е особено устойчив на износване, масла, греси, и т.н.

2) Устойчивите на опън нишки са основния компонент на ремъка, който придава движението. Използването на ангренажен ремък, за да се предава и синхронизира задвижването, поставя към него особено големи изисквания за здравина. Поради тази причина стъклени нишки се използват за придаване на устойчивост против излишно разтягане. Именно стъклените нишки предлагат изключителна здравина и почти никакво удължаване. За да се придаде още по-голяма здравина, стъклените нишки се усукват. Това предотвратява измъкването на ремъка от шайбата на разпределителния вал. Това е особено важно защото там за разлика от други шайби, няма ограничаващ ръб.

3) Устойчивостта на зъбите срещу износване изпълнява значителна роля за правилната работа на ремъка. Външният слой на зъбите се състои от тъкан от синтетични влакна които са импрегнирани с гума. Тази тъкан увеличава здравината на зъбите и устойчивостта им към износване.

Обтяжните и паразитни ролки имат същия строеж като всеки един лагер. Вътрешността на лагера се състои от метални сачми, които се движат по вграден канал, като по този начин се осигурява неговото равномерно движение.

Обтяжната ролка осигурява правилното обтягане на ремъка. Има два типа обтяжни ролки. Ремъка се обтяга или от автоматична обтяжна ролка или се натяга ръчно по време на монтажа. Най-разпространения тип е втория с ръчно натягане. Правилното натягане се постига или чрез настройка на механизъм с ексцентрик или чрез преместване на носещата пластина.

 

Инструкции за правилен монтаж

Правилния монтаж и обтягане на ремъка ще осигурят безпроблемна работа в продължение на много години. Когато се монтира нов ремък е важно да се подбере прецизно точния продукт съгласно спецификациите на производителя.

При демонтажа може да се наложи да се отстранят други компоненти, за да се получи достъп до ремъка и капака към него. След това завъртете коляновия вал по посока на въртене на двигателя докато маркера на шайбата на коляновия вал съвпадне с маркера на корпуса. Сега вече закрепващия болт на обтяжната ролка може да бъде развит.

При подмяна на ангренажния ремък обтяжната, паразитните ролки и шайбата на коляновия вал задължително трябва да бъдат прегледани за признаци на износване. Същата информация може да се получи и от състоянието на отстранения ангренажен ремък. Препоръчително е да се извърши едновременна подмяна на ремъка и всички ролки.

Ангренажният ремък се поставя на ръка без да се използват инструменти. Ремъкът по никакъв начин не трябва да се насилва или усуква. Това може да доведе до повреда на неговите зъби или влакна. След това се поставя обтяжната ролка. В случай че механизмът не включва автоматично натягане, то обтягането става ръчно според предписанията на автомобилния производител. Обтягането може да се замери със специален уред. Накрая се проверява съвпадането на двата маркера и чак след това се затяга ролката с ключ. Последно се поставя обратно капака на ремъка.

Източник: kosser.net