Водни помпи

Водната помпа е продукт от изключително значение за оптималната работа на двигателя на автомобила.

Във всички бързоходни двигатели изключително приложение намират центробежните помпи. Те имат просто устройство, голяма производителност и малки размери. Основната част на такава помпа е работното колело, монтирано на вал, който е лагеруван в тялото на помпата. В предния край на вала е прикрепен фланец, към който се монтират ремъчна шайба и вентилатор. Лопатките на работното колело образуват криви, постепенно разширяващи се към периферията канали. Водата идва към работното колело по приемателна тръба и се движи от центъра към периферията му. Валът с монтираните върху него части се предпазва от осово преместване чрез фиксиране на лагера посредством винт. Задвижването на помпата и вентилаторът става чрез клиновидна ремъчна предавка. Предавателното число между коляновия вал и валът на водната помпа обикновено е единица. За уплътняване на вала и кожуха на помпата се използва салникова набивка. Такова уплътнение на пропуска водата, а и не допуска засмукване на въздух, прах или други чужди тела.

 

По принцип водната помпа се състои от минимум пет компонента:

1. главина или ролка
2. тяло
3. лагер
4. упълтнение
5. работно колело

В момента на възпламеняване температурата в двигателните цилиндри достига почти 2000С, което е по-високо от точката на топене на съставящите материали. Ако охлаждащата система не работи подходящо в този момент то материалите и металите наоколо биха се разтопили.

 

Действие на водна помпа:

При въртене на работното колело на водната помпа, в централната му част се създава подналягане. Течността се засмуква по приемния тръбопровод, увлича се от колелото, преминава през каналите му и подава към нагнетателния тръбопровод. Спиралния кожух на работното колело служи да събере напускащата течност и да я насочи в желаната посока, повишавайки налягането й. Водната помпа се поставя най-често в предната част на двигателя. Тя засмуква течността от радиатора и я изпраща към долната част на цилиндрите или към по-загрятата горна част.

 

Дефекти:

При водните помпи най-често срещаните дефекти са: износване на лагерите и отворите за тях, пукнати и откъртвания, износване и повреждане на резбите в отворите, нарушена херметичност. Износени отвори за лагерите се ремонтират чрез поставяне на втулки, а повредени лагери се заменят. Пукнатини и откъртвания се наваряват. Отворите с износени резби се ремонтират чрез нарязване на резба с ремонтен размер. Изкривен вал на помпата се изправя. Износването му се ремонтира чрез хромиране или наваряване с последващо престъргване до номинален размер. Износен отвор за вала на водната помпа се ремонтира чрез поставяне на втулки.

Източник: kosser.net