Вентилатор

Устройство на вентилатор:

Вентилаторът създава въздушен поток, който минава през радиатора с определена скорост. Според посоката на движение на въздуха вентилаторите биват осови и центробежни. Осовите намират приложение при течностно и въздушно охлаждане, а центробежните – при малки едноцилиндрови двигатели. Лопатките на работното колело се пресоват от ламарина или се отливат от леки материали (най-често пластмаса). Те имат изменящ се ъгъл на атака по дължина на лопатките и специално сечение с аеродинамичен профил. За намаляване на шума от работата на вентилатора и за предпазване на лопатките от вибрации те се разполагат една спрямо друга под ъгъл различен от 90?. В някои конструкции задвижването на вентилатора се извършва от постояннотоков електродвигател, който се включва, след като температурата на охладителната течност се е повиши над 90?.

 

Тестване

Понеже в електронния блок има едно реле за шунтиране на транзисторите, за да се тества правилно блока е необходимо то да сработи. Това става само при включен климатик и избрана 6-та позиция на вентилатора. На всички останали степени то не сработва.

 

Процедурите по тестването се провеждат при неработещ двигател по няколко причини:

1. Ако не се затопля радиатора на климатика, той може да замръзне, а това да доведе до попадане на течен фреон обратно в компресора т.е. проблеми. Радиаторът на климатика се затопля само от обтичащия го въздух и когато вентилаторът не духа, той не може да се обтича, респективно затопля. Именно понеже този радиатор се затопля от преминалия през него въздух, то вече преминалия въздух постъпва в купето студен. От всичко до тук следва, че ако не работи вентилатора на парното а климатика работи, можем да си организираме скъпи проблеми с компресора. Ако двигателя не се включи, няма кой да задвижва компресора т.е. няма да имаме проблеми с преохлаждането на радиатора на климатика. В същото време обаче имаме всички електрически вериги, така че може спокойно да се търси къде е проблема.

2. Втората причина е, че при работещ двигател не може да се чуе работата на релетата. Шумът от работещия двигател не позволява това. При спрян двигател превключването на релетата се чува лесно дори вътре в купето при отворени врати.

3. Третата причина поради която не се налага пускането на двигателя, са опасностите свързани с работата при работещ двигател. Всички въртящи се части са опасни, а за оправянето на вентилатора човек трябва да се порови малко. Така че безопасността на работа е най-важното.

Източник: kosser.net